Ryanair for retten i Belgia

Ryanair skal ha gjort fleire avtalar rundt i Europa med lokale og regionale styresmakter, som yter økonomiske bidrag for at det suksessrike lågprisselskapet skal nytta deira flyplass. Karmøy er ikkje eineståande.