Egne kvalitetskrav for barnevernsinstitusjoner

Barne— og familiedepartementet foreslår å innføre kvalitetskrav for alle barnevernsinstitusjoner, både offentlige og private.