Innvandrere må jobbe på helligdagene sine

Helligdager betyr fridag for de aller fleste arbeidstakere, men ikke nødvendigvis for folk som tilhører en annen religion.