Per Orderud får neppe gården

Det er langt fra sikkert at Per Orderud arver sine drepte foreldres gård, selv om lovverket strengt tatt åpner for at han kan få gården, til tross for at han er skyldig i trippeldrapet.