Minipol til bygdefolket

Også bygdefolk skal få kjøpe sin vin, mener stortingsflertallet.Til uken vil Ap, SV og Frp be regjeringen utrede muligheter for åetablere minipol, etter forslag fra Arbeiderpartiet.