Krafttak for tryggere samfunn

Med et nytt sikkerhetsdirektorat og en ekstrabevilgning på 106,5 millioner kroner skal regjeringen bekjempe kriminaliteten og øke sikkerheten i Norge.