Frp inntar ordførerkontorene

Årets valgvinnere, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti, kaster seg for fullt inn i kampen om å få ordførere. Mange steder har de store tall å slå i bordet med.