Flere står utenfor Den norske kirke

Tros— og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får stadig flere medlemmer.