KrF-lederen villig til avhør i Medhaug-saken

KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland har sagt seg villig til å bli avhørt av politiet i Medhaug-saken, skriver VG.