Vil gi kommunene 8,4 milliarder kroner mer

Regjeringen foreslår å øke kommunenes samlede inntekter med 8,4 milliarder kroner neste år. Det tilsvarer 3 prosent vekst.