• Jan Eirik Finseth er generalinspektør for Sjøforsvaret. Nå overtar han som sjef for Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

Jan Eirik Finseth ny Jåttå-sjef