DSB håper rakettforbudet gir færre personskader

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forventer en nedgang i skadestatistikken på grunn av rakettforbudet.