• FOHKs hovedkvarter på Jåttå i Stavanger.

Blir ikke enige om Jåttå