Snarlig konklusjon for nasjonale prøver

Nye føringer for nasjonale prøver vil bli presentert i løpet av få uker. Hvordan resultatene av prøvene som allerede foreligger skal brukes, avhenger av de nye føringene.