NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt

I rapporten «Neste trekk» legger NHO fram et veikart for framtidas Norge som vil bety store endringer for arbeidsliv og velferdsstat.

NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.) og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.h.) diskuterer jobbskaping og bærekraft under lanseringen av NHOs rapport «Neste trekk». Debatten fant sted på Nye Deichman i Bjørvika i Oslo.
 • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I veikartet, som ble lagt fram på Nye Deichman i Oslo mandag, tar NHO til orde for kutt i velferdsgoder, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og et lavere skattenivå.

Men NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid avviser at arbeidsgiverorganisasjonen med dette plasserer seg til høyre.

– Jeg kan forstå at noe av dette blir oppfattet som kontroversielt. Men jeg mener vi må se helheten, sier Almlid til NTB.

Ifølge ham er NHO innstilt på å samarbeide med alle.

– Jeg opplever absolutt ikke at vi er på noen flanke.

Partiprogram

I rapporten presenterer NHO ti ambisjoner for hvor Norge bør være i 2030.

NHO tar blant annet til orde for kutt i klimautslippene, digitalisering, styrking av utenrikshandelen, mer innovasjon, satsing på kompetanse og økt sysselsetting.

Men de ti trekkene inneholder også politisk betente råd.

Skattenivået for fastlandsøkonomien bør ifølge NHO kuttes til 40 prosent av BNP. I dag ligger nivået på 43 prosent.

Samtidig bør Norge redusere det statlige eierskapet, effektivisere offentlig sektor og ta konkurranseutsetting og private tilbydere mer aktivt i bruk, ifølge NHO.

I et intervju med Børsen omtaler Almlid rapporten som et partiprogram.

– Vi skisserer en plan for et tiår som vi skal komme ut av med flere arbeidsplasser, utdyper han overfor NTB.

– Bommer grunnleggende

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen reagerer på budskapet. Er det noe koronakrisen har vist, så er det hvor effektiv offentlig sektor i Norge er, fastslo han da rapporten ble lagt fram.

– Da å komme med et forslag om å bygge ned velferden, mer privatisering, mer usikkerhet, mer jobbutrygghet, det er altså et veldig dårlig trekk, sier Gabrielsen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener NHO legger seg ideologisk «klart på høyresiden» når organisasjonen tar til orde for at veksten i verdiskapningen må skje i privat sektor, mens offentlig sektor må slankes.

– Det er et foreldet syn på hva som skaper vekst. I vårt moderne samfunn så tror jeg det er feil vei å gå. Det øker forskjellene, og ulikhet er gift for omstilling, sier Støre til NTB.

Budsjettgap

NHO-sjefen viser for sin del til at det trengs rundt 250.000 nye private arbeidsplasser for å opprettholde velferden i 2030.

I rapporten viser NHO til at ingen industriland i dag har større andel offentlig ansatte enn Norge. «Andelen bør ikke bli høyere – tvert imot, privat sektor må vokse i årene fremover», advares det.

NHO trekker også fram at statsbudsjettet står overfor et økende gap mellom utgifter og inntekter i årene som kommer. Aldring vil føre til at utgiftene til pensjon, helse og omsorg øker. Samtidig vil oljeinntektene falle, mens den økonomiske veksten på fastlandet er svekket. Det vil undergrave statsbudsjettets inntektsside.

Det betyr at offentlig sektor må effektiviseres, og utgiftene må ned, mener NHO.

«Tiltak som har lavere samfunnsmessig nytte bør ikke prioriteres. I tillegg må det fremover grundig vurderes om fellesskapets ambisjoner for velferdsordningenes omfang og ytelsesnivåer vil kunne stå seg i møtet med et økende inndekningsbehov», fastslås det i rapporten.

Publisert:
 1. NHO
 2. Ole Erik Almlid
 3. Arbeidsliv
 4. Digitalisering
 5. Privatisering

Mest lest akkurat nå

 1. Flere europeiske land melder om omikronsmitte

 2. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 3. Wirak varslet snø over Vinterland, og det fikk han

 4. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv

 5. Ryfylke har fått sin første vingård

 6. Ny utrolig rekord for Haaland