NH-90-helikoptrene forsinkes i månedsvis

Leveransene av de 14 nye, militære NH-90— helikoptrene til minst 5,4 milliarder kroner, blir flere måneder forsinket.