Millioner av søk i skattelisten

Det ble gjort 19,7 millioner søk i skattelisten for 2003. Skattelisten har vært tilgjengelig i tre uker via Skattedirektoratets nettsider.