- Vi har for restriktiv holdning til sol og solarium