Kortere soning ved strengere straff

En forbryter som dømmes til 90 dagers fengsel soner kortere enn en som får to måneders fengsel. Nå vurderer advokat John Christian Elden å be om strengere straffer for sine klienter.