Rike rogalendinger støtter forslaget

Flere på inntekts— og formuestoppen ønsker innskrenket offentliggjøring av skattelistene velkommen.