- Har ikke hatt behov for Norsk Luftambulanse til nå