Støre: - Ikke mye gjenstår i delelinjeforhandlinger