Samstemt kritikk mot EFTA-dom

Universitetsmiljøet, politikerne og likestillingsombudet beklager EFTA-dommen som setter bom for at professorstillinger kan øremerkes for kvinner.