Norge leder nettverk mot mobbing

Senter for atferdsforskning ved UiS får sentral rolle i internasjonal kamp mot mobbing og vold i skolen.