Norske kampfly blir værende i Libya

Regjeringen har etter det NTB erfarer besluttet å holde det norske kampflybidraget i Libya i en noe redusert form fram til 1. august.