Trenger nye mål for naturmangfold

Verken Norge eller andre land klarer å nå målene om vern av naturmangfold. — Vi trenger nye og mer konkrete mål, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).