Statens klimarådgiver med nytt navn

Statens forurensningstilsyn er historie. Nå er det Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) som skal være statens viktigste fagrådgiver på klima og forurensning.