Regjeringen vil gi aktivitetsstøtte til fattige barn

Aktivitetsstøtte til fattige barnefamilier, utvidelse av ordningen med gratis kjernetid i barnehagene og et eget jobbprogram for innvandrerkvinner er blant forslagene i regjeringens fordelingsmelding.