Lettelser i skatter og avgifter for landbruket

Fjerning av matproduksjonsavgiften og skattelettelser for investeringer er blant forslagene i Landbruksdepartementets budsjett.