- Det norske arbeidet i Afghanistan går i riktig retning

Oppbyggingen av den afghanske hæren går framover — tross flere alvorlige hendelser i år, mener avtroppende øverstkommanderende for de norske styrkene i Afghanistan.