Stoltenberg utreder - og bygger

Regjeringen bøyer av for det folkelige opprøret mot høyspentmaster i Hardanger. Sjøkabel som alternativ skal utredes på nytt. Samtidig starter byggeprosessen.