Halvorsen: - Riktig å bytte departement

Nyutnevnt kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener hun nå tar fatt på det departementet som er viktigst for fremtiden.