Avdramatiserer vulkankrisen

Utbruddet under Eyafjallajökul vil ikke få varige, store virkninger på klimaet. Askeskyene vil også trolig vaskes ut av regn og fortynnes slik at flyene igjen kommer i lufta, mener norske fagfolk.