Busstreik avverget

Arbeidstakerne er uenige om utfallet av meklingen i transportsektoren, men har inntil videre avverget streik.