Politimann møtte beruset på skytebane

En politimann i Midtre Hålogaland politidistrikt er bøtelagt for tjenesteunnlatelse og grov uforstand i tjenesten, melder NRK.