Provosert av butikkåpning 17. mai

En butikkåpning på nasjonaldagen, 17. mai, har satt sinnene i kok i Molde.