Vil ha felles NATO-norm for sluttbrukererklæringer

Regjeringen vurderer konkrete tiltak innenfor NATO for å utvikle en felles norm når det gjelder kravene til sluttbrukerdokumentasjon ved våpensalg.