Tvangsbruk i psykiatrien skal ned

Det er for mye bruk av tvang i norsk psykiatri. Det er også for stor variasjon i tvangsbruken på landsbasis. Reglene for tvangsbruk er modne for en gjennomgang.