Fortsatt kritisk for kvinne etter snøskredulykke

Tilstanden var fredag fortsatt kritisk for en kvinne som torsdag ble skadd i en rasulykke utenfor Tromsø.