Finner rødlistearter i brannherjet skog

Forskere som undersøker de brannherjede skogområdene i Froland i Aust-Agder, har påvist flere rødlistearter — truede og sårbare arter - på brannstubber og i det svidde jordsmonnet.