21 års fengsel for narkosmugling

En av hovedmennene i norgeshistoriens største narkotikanettverk er i Borgarting lagmannsrett dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel.