Sponsor Service-revisor dømt i Høyesterett

En revisor er i Høyesterett dømt til 90 dagers betinget fengsel for brudd på både revisor— og regnskapsloven i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet til Sponsor Service.