Flere overlever hjertestans

Sjansen for å overleve en hjertestans i Oslo er doblet på ti år. Langvarig forskning for å finne og forbedre de svakeste leddene i redningskjeden ligger bak.