Røde Kors vil hjelpe 75.000 i Chile

Røde Kors i Norge vil det neste halvåret støtte nødhjelpsarbeidet for 75.000 mennesker i Chile etter katastrofeskjelvet.