• Dronning Sonja leter etter moteansvarlig. Her sammen med Kong Harald under et besøk på Sandnes i 2008. Jon Ingemundsen

Vil du jobbe for dronningen?

Dronning Sonjas nåværende garderobeansvarlig, eller kammertjener som det heter i de rojale kretser, skal ha et års permisjon, og en ny person skal derfor inn i stillingen.