Gjenåpning vedtatt for 26 straffesaker i 2008

Gjenopptakelseskommisjonen vedtok i 2008 gjenåpning av 26 straffesaker. Dette er knapt 16 prosent av de 164 sakene som ble avsluttet hos kommisjonen i fjor.