Lovhjemlet vern av matjord på trappene

Mandag legger Statens landbruksforvaltning (SLF) fram forslag til en ny hjemmel i Jordloven som kan sikre matjord et juridisk vern. Blant annet på Jæren.