• Scanpix

Kommisjon skal undersøke drap

Et utvalg skal gjennomgå drap som er begått de siste fem årene av mennesker med kjent psykisk lidelse.