Utreder elevers rettssikkerhet i forbindelse med mobbing

Regjeringen utreder elevers rettssikkerhet i forbindelse med mobbing i skolen.