Evaluerer norsk støtte til pakistanske koranskoler

Utenriksdepartementet kan ikke utelukke at enkeltpersoner med tilknytning til koranskolene i Pakistan har deltatt i krigshandlinger på Talibans side.